Promei
Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége
ÉMSZ-tű díjazottak

 

Az ÉMSZ-tű Díjat a rendes éves közgyűlésen kapják azok a tagok, akik az évek során végzett munkájukkal kiemelkedően hozzájárultak a szövetség fejlődéséhez, ismertebbé válásához. Eddigi ÉMSZ-tű díjazottjaink:

1994


Dr. Petró Bálint

 

Az ÉMSZ alapító tagja és első elnöke. Az Év Tetője Nívódíj Pályázat bíráló bizottságának 6 éven keresztül elnöke volt. Nevéhez fűződik az egyetemi szigetelő szakmérnökképzés beindítása. 2003-ig a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar dékánja volt.


Péli József

Szövetségünk alapító tagja és lelkes támogatója volt. Az Év Tetője Nívódíj Pályázatok bíráló bizottsági munkájában tevékeny szerepet vállalt. A Lapostetőirányelv létrejöttének szorgalmazója volt. Az ÉMSZ-tű-díjat poszthumusz kapta meg.

1995


Csabai Béla

 

Korábban a BRAMAC Kft. igazgatója volt, majd az ARÉV Rt vezérigazgatója volt. Jelenleg a Hazai Építő Vállalkozó Rt vezérigazgatója. Az ÉMSZ Magastető Szekciójának létrejöttében és a Nemzetközi Tetőfedő Szövetséghez (IFD) való csatlakozásban meghatározó szerepe volt.


Medgyesi András

Az ÉMSZ alapító tagja volt. A vezetőségben az épületszigetelő szekció alelnökeként tevékenykedett. Az ISO-SYS Rt. elnök-vezérigazgatója volt. Kezdeményezésére jött létre az Év Tetője Nívódíj Pályázat, ahol a lapostető szekcióban cége az egyik legsikeresebb résztvevő. A bitumenes lemezszigetelések szakbizottsági munkáiban vett részt.

1996


Brúzsa László

 

Az ÉMSZ alapító tagja és korábban vezetőségi tagja volt. A Budapesti Műszaki Egyetem Magasépítési Tanszékén évtizedekig tanított, később külső konzulensként is. Emellett igazságügyi szakértő volt. Az Év Tetője Nívódíj Pályázat bíráló bizottságának hosszú éveken keresztül szakértő tagja volt.


Puskás András

Elnöksége idején volt szövetségünk a 2003. évi Fiatal Tetőfedők Világbajnoksága házigazdája, ahol arany- és ezüstérmet szerzett a magyar csapat lapostető - illetve magastető szekciókban. A Bádogos munkák tervezési és kivitzelezési szabályai című kiadvány szintén elnöksége idején jelent meg. Cége a Puskás Művek Bádogosipari Kft. az Év Tetője Nívódíj Pályázat fémlemezfedések szekciójának egyik legsikeresebb résztvevője.

1998

 


Bagaméry Lajos

 

Az ÉMSZ alapító tagja, több cikluson keresztül az Épületszigetelő Szekció tagja, később alelnöke volt.  A nyíregyházi SZAKSZIG Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója volt. Cége az Év Tetője Nívódíj Pályázat lapostető szekciójában nívódíjat és számos kategóriadíjat is nyert. 

Az ÉMSZ alapító tagja, korábban vezetőségi tagja volt. Az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Építészeti Tanszékének vezetője volt. Az Év Tetője Nívódíj Pályázat bíráló bizottságának héz év óta elnöke. Az ÉMSZ Hírek és az Évkönyv szerkesztőbizottságának elnöke.

Dr. Osztroluczky Miklós

1999


Perényi László

 

Az ÉMSZ alapító tagja és első titkára volt. A vízszigetelő és bádogos szakmunkás tanulók országos ÉMSZ versenyének kezdeményezője és megszervezője volt. A Nemzetközi Tetőfedő Szövetséghez való csatlakozásban meghatározó szerepe volt. A Zsindely "kas" Kft. szakértő munkatársa volt.


Ramotsa Zoltán

 

Az ÉMSZ alapító tagja. C. egyetemi docens, Eötvös Loránd-díjas. Évtizedeken át a BME Épületszerkezeti Tanszék oktatója. Dolgozott a TTI-ben és a "kas" Rt.-ben is. Az MSZT/MB 120 "Hajlékony lemezek vízszigeteléshez" nemzeti szabványosító műszaki bizottság elnöke. Építési szakértő, és műszaki tanácsadó.

2000


Bakondi János

 

Nyugalmazott egyetemi docens volt. Közel három évtizedig tanított a BME Épületszerkezeti Tanszékén. Ezt megelőzően tizenkét évet a kivitelezésben, majd tizenkét évet tervezőként dolgozott. 1952-től épületszerkezeti és kivitelezői szakértő és tanácsadóként dolgozott. Az Év Tetője Nívódíj Pályázat bádogos szekcióját vezette éveken keresztül. 


Dr. Beleznay Géza

Okl. építészmérnök, műszaki doktor. 2000. szeptemberében Aranydiplomát kapott. Az ÉMSZ alapító tagja volt. Az Év Tetője Nívódíj Pályázat bíráló bizottságának tagjaként hosszú éveken keresztül vett részt az értékelésben. Hét könyve, illetve több magyar és külföldi publicisztikai munkája jelent meg. Huszonnyolc éven át vízszigetelési alkalmazástechnikai munkát végzett.

2001


Havas György

 

Okl.építészmérnök és épületszigetelő szakmérnök. Az R.W. Bautech Hungary ügyvezető igazgatója. Az ÉMSZ alapító tagja, 1995 - 1998-ig elnök, majd gazdasági tanácsadó volt. 1999-2004 között az Építőanyagkereskedők Magyarországi Szövetségének elnöke volt.

Az ÉMSZ alapító tagja, hét évig titkára, majd két évig elnöke. Az ÉMI Kht. tudományos osztályvezetője, a BMGE külsős oktatója. Nevéhez fűződik a Szövetség szervezetének kiépítése, szakmai és társadalmi rendezvényeinek bevezetése, valamint a nemzetközi kapcsolatok kialakítása Európában és Amerikában.

Dr. Matolcsy Károly

2002


Horváth Sándor

 

Az ÉMSZ alapító tagja és 2004-2006 között elnöke volt. A BMGE oktatója, az épületszigetelő szakmérnökképzés felelőse, a Pataky és Horváth Építésziroda Kft. ügyvezetője. Cége az Év Tetője Nívódíj Pályázat többszörös tervezői díjazottja. Az ÉMSZ irányelvek legaktívabb kidolgozója (tetőszigetelések, zöldtetők, mélyépítési szigetelések, alátéthéjazatok). Korábban a Nemzetközi Tetőfedő Szövetség (IFD) épületszigetelő szekciójának alelnöke volt, 2005-től az IFD elnöke. 

 

2 évig elnökhelyettes, jelenleg a magastetős szekció alelnöke. Az Év Tetője Nívódíj Pályázat egyik  legeredményesebb résztvevője a magastető szekcióban. Az IFD tetőfedő verseny felkészítő tanára éveken keresztül. A 2003-ban elért ezüstérem megszerzésében meghatározó szerepe volt. A Tetőfedő Szakkollégium megalapítója. Siófoki regionális titkárként ÉMSZ klubok szervezője.

Knittel Ferenc

2003


Nemes Ferenc

Az ÉMSZ bádogos szekciójának aktív tagja. Az Otthon Szervíz Kft ügyvezetője. Az Év Tetője Nívódíj Pályázat bádogos szekciójában cége díjat nyert. A bíráló bizottságnak hosszú évek óta tagja. Részt vett a “Bádogos munkák tervezési és kivitelezési szabályai” című könyv  kidolgozásában.

Az ÉMSZ alapító tagja, hosszú éveken keresztül elnökségi tag majd 2000-2002 között az ÉMSZ elnöke volt. Nevéhez fűződik az épületszigetelő szakmunkásképzés létrejötte. Az ÉMSZ szigetelési irányelveinek aktív kidolgozója, a mélyépítési irányelv társszerkesztője. A Tectum Kft ügyvezetője. Cége az Év Tetője Nívódíj Pályázat lapostető szekciójának egyik legeredményesebb résztvevője. Dolgozójuk nyert aranyérmet a 2003. évi Fiatal Tetőfedők Világbajnokságán.

Vladár Péter

2004


Csóli Péter

 

A Tectum Kft brigádvezetője. Az Év Tetője Nívódíj Pályázat lapostető szekciójában több nívó-, kategória- és különdíjat nyertek. Szakoktatóként részt vesz az épületszigetelő szakmunkásképzésben. Legismertebb tanítványa Futó László, a 2003. évi Fiatal Tetőfedők Világbajnokság lapostető szekciójának aranyérmese.

A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium alapító igazgatója (2007-ig). Korábban vezetőségi tag, 2002-től elnökhelyettes, jelenleg az ÉMSZ elnöke. A hazai tetőfedő képzés megalapozója. Az ÉMSZ oktatási programját koordinálja. Nevéhez fűződik a tetőfedő mesterképzés beindítása. A 2003. évi Fiatal Tetőfedők Világbajnokság házigazdája. Tanítványai a hazai és külföldi versenyeken és az Év Tetője Nívódíj Pályázaton egyaránt sikerrel képviselik a szakmát.

Dr. Molnár Attila

Okl. építészmérnök és bádogos kivitelező. A budapesti telephelyű Szántó Fivérek és Kozma Kft ügyvezetője. A “Bádogos munkák tervezési és kivitelezési szabályai” című szenzációs kiadvány társszerkesztője. Az Év Tetője Nívódíj Pályázat bádogos szekciójának többszörös nívó- és kategóriadíjasa, emellett több ízben bíráló bizottsági tagja. Az ÉMSZ Vezetőség korábbi elnökhelyettese illetve bádogos szekciójának alelnöke és tagja is volt. Az ÉMSZ elnöke volt 2008-2010 között.    Szakokatóként részt vesz a bádogos képzésben. 

Szántó László

2005


Fülöp Zsuzsanna

Az ÉMSZ alapító tagja. Az ÉMSZ Hírek és az Évkönyv szerkesztőbizottságának hosszú évek óta tagja. A vezetőség oktató-szakértő majd magastető szekciójának volt tagja. Aktív szerepet vállalt az ÉMSZ tetőszigetelések és mélyépítési szigetelések irányelvei kidolgozásában. Az Etikai Bizottság elnöke 2003 óta. Oktatóként részt vett a tetőfedő mesterképzésben és az épületszigetelő szakmunkásképzésben is.

 

Dobos József

Az UNISZIG Épületszigetelő Szövetkezet elnöke. Több cikluson keresztül vezetőségi tag volt, jelenleg az ÉMSZ elnökhelyettese. Az Év Tetője Pályázat Bíráló Bizottságának dolgozott  több alkalommal és pályázóként nívódíjat is nyert a lapostető szekcióban. Szerepet vállalt az ÉMSZ oktatási programjában és felkészítő tanárként segítette a Fiatal Tetőfedők Világbajnokságán a magyar részvételt. Tanítványa bronzérmet nyert 2002-ben és társmentorként különdíjat értek el 2004-ben.


2006


Dr. Birghoffer Péter

 

1992-től a RHEINZINK Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, amely  Kft. 1993 szeptemberétől tagja a Szövetségnek. A bádogos szakoktatás egyik legfőbb támogatója. Aktívan részt vett a Bádogos munkák tervezési és kivitelezési könyv szerkesztési munkájában, Szántó Lászlóval közösen főszerkesztője a kiadványnak.

A sükösdi székhelyű Marusa Kft. ügyvezetője és tulajdonosa. Az ÉMSZvezetőség magastető szekciójának több cikluson keresztül is tagja volt. Az Év Tetője Nívódíj pályázat magastető szekciójában több alkalommal volt bíráló bizottsági tag. A Leonardo de Vinci európai uniós szakképzési programban cége is szerepet vállalt. A területi klubok mellett a Regionális Szakmai Napok társszervezője is volt a régióban.

Marusa Mihály


Tamási József

1989. szeptemberétől tagja a Szövetségnek. 1999-2000 között a Felügyelő Bizottság tagja. Cége, a TECTUM Kft. az Év Tetője Nívódíj Pályázat lapostető szekciójának egyik legeredményesebb tagja, sokszoros nívódíj nyertes. 1997-2006 között az ÉMSZ Hírek Szerkesztő Bizottságának, valamint 1999-től az ÉMSZ Évkönyv Szerkesztő Bizottságának is aktív tagja. 2005-ben az  Évkönyv kapcsán az Év Hirdető Toborzója címet is elnyerte. Az épületszigetelő szakmunkás képzés oktatója.


2007

Kujbus Mihály


1995 óta tagja a szövetségnek, a vezetőség bádogos szekciójában 2000 óta vezetőségi tag, 2008 óta elnökhelyettes. Az ÉMSZ kelet-magyarországi területi megbízottjaként 2001 óta tevékenykedik. A területi klubok, regionális szakmai napok szervezésében Debrecenben és Nyíregyházán 2000 óta folyamatosan részt vesz. 2004-ben az Építők Napja alkalmából miniszteri kitüntetésben részesült. 2005-ben a az első magyar Bádogos Fórum szervező házigazdája. Cége az Év Tetője Nívódíj Pályázat bádogos szekciójának egyik legeredményesebb résztvevője (egy kiemelt kategória díj, négy kategória díj, egy elismerő oklevél).


 

Csott Róbert

 

Az ÉMSZ tagja 2001 óta. A vezetőségben 2002-2004 között az oktató-szakértő szekcióban dolgozott, majd 2004 óta elnökhelyettes. Az IFD szakbizottság magastető szekciójának állandó tagja 2004-től. 2007-ben a Magyarországon rendezett 20. IFD Fiatal Tetőfedők Világbajnokságán a zsűri elnöke.  A Cserépfedések tervezési és kivitelezési szabályai szakkönyv főszerkesztője. Az Év Tetője Nívódíj Pályázat magastető szekciójának zsűrijében 2002 óta folyamatosan részt vesz. A regionális szakmai napok állandó előadója.


 

 

2008

Sólyomi Péter

1993 óta tagja az ÉMSZ-nek. 2004-től a Hőszigetelő szakbizottság tagja, az Oktató szakértő szekcióban vezetőségi tag. Energetikai kérdésekben az ÉMSZ szakmai tanácsadója. „A Te házad mennyit fogyaszt” című ÉMSZ épületenergetikai kiadvány kidolgozója. 1998 óta a Regionális Szakmai Napok állandó előadója épületenergetika témában.
   

Kóbor Csaba

2001-től ÉMSZ tag. 2004 óta tagja a vezetőségnek a magastető szekcióban. Konzulensként részt vett a Cserépfedések könyv kidolgozásában. Az Év Tetője Nívódíj Pályázaton 2002-ben két kategóriadíjat is nyert.  Az IFD Fiatal Tetőfedők Világbajnoksága magas tetős csapat mentora 2001 óta. 2001-ben bronzérmet, 2003-ban ezüstérmet, 2007-ben aranyérmet, 2008-ban bronzérmet, majd 2009-ben ezüstérmet nyert az általa felkészített magastetős magyar csapat.

   

 

2009

Bilonka István

 

1994 óta tagja az ÉMSZ-nek, ettől az időtől kezdve egészen 2006-ig a vezetőség bádogos szekciójának tagja volt. Szaktudásával a Bádogos munkák tervezési és kivitelezési szabályai szakkönyv kidolgozásában aktívan közreműködött. Az Év Tetője Nívódíj Pályázaton zsűritagként dolgozott 1997-ben, 2003-ban, 2004-ben és 2009-ben is. Vállalkozása az Év Tetője Nívódíj Pályázaton résztvevőként 1993-tól folyamatosan díjazott volt (egy nívódíj, egy kiemelt kategória díj, egy kategóriadíj, 3 különdíj).

   

 2010

Kassay Jenő

Az ÉMSZ ügyvezető titkára 1997 óta. Okleveles építőmérnök, okleveles épületszigetelő szakmérnök. Feladata a szövetség működtetése és fejlesztése megvalósítása a közgyűlési és vezetőségi irányelveknek megfelelően. Az ÉMSZ valamennyi tevékenységében és programjaiban irányítói, koordinátori feladatokat lát el és aktívan részt is vesz a kidolgozásban, lebonyolításban. A szövetség munkaszervezetének, az ÉMSZ Titkárságnak vezetője. Nős, négy gyermek édesapja.

 

2011
 


Csobajiné Tóth Judit

Az ÉMSZ alapító tagja, a Vezetőség Oktató-szakértő szekciójának 2002-2004 között volt tagja. A Construma Nagydíj (később Újdonságdíj) Pályázat zsűritagja 2004 óta. A Fiatal Tetőfedők Világbajnoksága világbajnoki ezüstérmes csapat mentora 2007-ben. Az ÉMSZ PVC tetőszigetelősek tanfolyam oktatója több alkalommal. A 2011-ben megjelent ÉMSZ "PVC-s" könyv írója és főszerkesztője.

   

dr. Kakasy László

Az ÉMSZ-nek 1990 óta, a Vezetőség Oktató-szakértő szekciójának 2004 óta tagja. Aktív oktatója az ÉMSZ építményszigetelő szakmunkás felnőttképzésnek, és több alkalommal oktatója volt az ÉMSZ PVC tanfolyamainak. Az Év Tetője Nívódíj Pályázaton tervezőként több alkalommal nyert díjat, 2011-ben az aranyceruza vándordíjat is haza vihette. A pályázat lapostető szekciójában szerepelt zsűritagként. Az ÉMSZ 2011-ben megjelent "PVC-s" kézikönyve szerkesztőbizottsági tagja. Okleveles építészmérnök, egyetemi adjunktus, a BME Épületszerkezettani Tanszék oktatója.  

   

 

2013
 


Tuli Szilárd

1998 óta ÉMSZ tag, saját vállalkozását vezeti, Ács tetőfedő mesterként dolgozik Balatonbogláron. Többszörös nívódíjas, az Év tetője pályázatokon munkáival rendszeresen nyerte el a magastető kategóriában a kategóriadíjat,2003-ban nívódíjas pályázattal ért el kiemelkedő sikert. Rendszersen részt vesz az ÉMSZ szakmai rendezvényeinek szakértői támogatásában, a CONSTRUM kiállítás gyakorlati szakmai bemutatóit vezette sok éven át. Az ÉMSZ elnökségének tagja, részvételével segíti a szakmai irányelvek kidolgozását és ezekben aktív részvételével veszi ki részét a Szövetségen belüli munkában.

   

Kovács Sándor

2008 óta ÉMSZ tag, 1995 óta vezeti saját vállalkozását. Az ÉMSZ vezetőségének tagja, a magastető szekcióban tevékenykedik. Tagja a különböző - magastetőket, cserépfedéseket érintő kiadványok szerkesztőbizottságainak, rendszeres munkát végez az ÉMSZ keretein belül. Többszörös pályázó és többszörös díjazott az Év Tetője pályázatokon, 2015-ben elnyerte a Nemzetközi Tetőfedő Szövetség(IFD) díját Magastető kategóriában.

   

 

2014
 


Sándor Mátyás

A Medgyaszay szakiskola igazgatójaként kiemelkedő szerepe volt a hazai szakképzés magas szintű megvalósításában. Az ipar kiemelkedő képviselőivel való magas szintű kapcsolatokon keresztül kialakított oktatási rendszer, az ipar és az oktatás kapcsolatának építése területén kiemelkedő szerepet játszik szervezeti tagságának kezdetei óta. Állandó tagja az oktatási ügyekkel foglalkozó bizottságoknak, aktívan dolgozik a szakmai továbbképzés, a minisztériumi, államigazgatási területek és a Szövetség kapcsolatainak építésén. 2008 óta tagja a Szövetségnek.

   

 

2015
 


ifj, Puskás András

Puskás András az ÉMSZ elnökségének tagja, saját családi vállalkozását vezeti. A bádogos szakma elismert képviselői, számos díjnyertes épület bádogozási munkáinak készítője. Munkáival rendszeresen pályáz az ÉV TETŐJE pályázatokon, sikeres szereplője nemzetközi pályázatoknak is. Az Autoklub székházának munkáival nemzetk9zi elismerést is szerzett építész körökben is, az IFD döntős munkái között volt korábban ez a munkájuk. A 2015-ös évben elnyerték a Nemzetközi Tetőfedő Szövetség(IFD) tetővilágbajnokságán a fémlemez szekció díját közösen a Szolnok KAS és HOREX cégekkel való együttműködésben készült Zeneakadémia felújítással. Oktatói tevékenységük kiemelkedő jelentőségű a bádogos utánpótlás képzésében.

   

Virth Csaba

Szakmai munkája az oktatás és a fiatalok képzésének területén nyert elismerést nemzetközi szinten is. A veszprémi Medgyaszay szakiskola oktatójaként mentora több éve a fiatal tetőfedők világbajnokságára készülő magyar csapatnak. Az általa felkészített csapattal elnyerték 2014-ben Bukarestben az IFD világbajnokságán az első helyezést. Szakmai, oktatói munkája példa értékű, a fiatalok képzésében való részvételét nemzetközi szinten is elismeri a szakma. 2010 óta tagja a Szövetségnek.

   

 

Gyorslinkek
Vendégköny
Milyen nap van ma?
Szavazógép
Használja -e az ÉMSZ szakkiadványait?
    igen, a napi munkámban
    ha olyan munkám van
    előfordult már
    már hallottam róluk
    nem tudom, mi az
2004. © Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége Oldaltérkép